Комплекс Хоризонт - Сграда Б

Комплекс Хоризонт - Сграда Б

Свети Влас

Описание

Сграда Б е разположена в средата на комплек Хоризонт, между сгради А и Б. 

Галерия

Етажи

1 спалня 50.34 кв.м. Продаден
1 спалня 49.13 кв.м. Продаден
Студио 26.49 кв.м. Продаден
1 спалня 47.51 кв.м. Продаден
1 спалня 47.51 кв.м. Продаден
Студио 26.48 кв.м. Продаден
1 спалня 49.13 кв.м. Продаден
1 спалня 50.34 кв.м. Продаден

1 спалня 58.87 кв.м. Продаден
10Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
11Б Студио 30.60 кв.м. Продаден
12Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
13Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
14Б Студио 30.60 кв.м. Продаден
15Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
16Б 1 спалня 58.87 кв.м. Продаден

17Б 1 спалня 58.87 кв.м. Продаден
18Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
19Б Студио 30.60 кв.м. Продаден
20Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
21Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
22Б 1 спалня 30.60 кв.м. Продаден
23Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
24Б 1 спалня 58.87 кв.м. Продаден

25Б 1 спалня 58.87 кв.м. Продаден
26Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
27Б Студио 30.60 кв.м. Продаден
28Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
29Б 1 спалня 54.84 кв.м. Продаден
30Б 1 спалня 30.60 кв.м. Продаден
31Б 1 спалня 57.38 кв.м. Продаден
32Б 1 спалня 58.87 кв.м. Продаден

33Б Студио 34.43 кв.м. Продаден
34Б 1 спалня 47.25 кв.м. Продаден
35Б 1 спалня 61.10 кв.м. Продаден
36Б 1 спалня 61.10 кв.м. Продаден
37Б 1 спалня 47.25 кв.м. Продаден
38Б Студио 34.43 кв.м. Продаден
ПРОМО