Сграда София

Сграда София

София

Описание

Сграда София

Галерия

Етажи

Офис офис 88.78 кв.м. Свободен
ап.1 тристаен 114.36 кв.м. Свободен
ап.2 тристаен 67.10 кв.м. Свободен
ап.3 тристаен 143.04 кв.м. Свободен
ап.4 тристаен 93.85 кв.м. Свободен
Ап. 5 тристаен 131.21 кв.м. Свободен
Ап. 6 тристаен 131.21 кв.м. Продаден
Ап. 7 двустаен 75.41 кв.м. Резервиран
Ап. 8 четиристаен 157.26 кв.м. Резервиран
Ап..9 тристаен 104.55 кв.м. Свободен

ап.10 тристаен 131.21 кв.м. Продаден
ап. 11 тристаен 131.21 кв.м. Продаден
ап. 12 двустаен 89.67 кв.м. Продаден
ап.13 тристаен 143.00 кв.м. Продаден
ап. 14 тристаен 104.55 кв.м. Продаден

ап. 15 тристаен 131.21 кв.м. Свободен
ап. 16 тристаен 131.21 кв.м. Продаден
ап. 17 двустаен 75.41 кв.м. Продаден
ап. 18 тристаен 157.26 кв.м. Продаден
ап. 19 тристаен 104.55 кв.м. Свободен

ап.20 четиристаен 185.01 кв.м. Свободен
ап.21 четиристаен 193.36 кв.м. Свободен

Интерактивна карта

ПРОМО