Emperium Сграда А

Emperium Сграда А

Свети Влас

Описание

Дата на завършване декември 2024.

Галерия

Етажи

Aп.101A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.102A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.103A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.104A едностаен 53.,38 кв.м. Свободен
Ап.105A едностаен 53.,38 кв.м. Свободен
Ап.106A едностаен 47.46 кв.м. Свободен
Ап.107A едностаен 54.94 кв.м. Свободен

Ап.201A едностаен 47.46 кв.м. Свободен
Ап.202A едностаен 47.46 кв.м. Свободен
Ап.203A едностаен 47.46 кв.м. Свободен
Ап.204A студио 36.06 кв.м. Свободен
Ап.205A студио 34.32 кв.м. Продаден
Ап.206A студио 36.06 кв.м. Продаден
Ап.207A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.208A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.209A едностаен 47.46 кв.м. Продаден
Ап.210A студио 37.16 кв.м. Продаден
Ап.211A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.212A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ар.213A студио 51.94 кв.м. Продаден
Ап.214A студио 40.60 кв.м. Свободен
Ап.215A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.216A едностаен 59.41 кв.м. Свободен

Ап.301A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.302A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.303A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.304A студио 44.42 кв.м. Свободен
Ап.305A студио 45.21 кв.м. Свободен
Ап.306A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.307A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.308A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.309A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.310A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.311A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.312A едностаен 57.87 кв.м. Свободен
Ап.313A едностаен 57.87 кв.м. Свободен
Ап.314A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.315A едностаен 59.41 кв.м. Свободен

Ап.401A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.402A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.403A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.404A студио 40.57 кв.м. Свободен
Ап.405A студио 38.82 кв.м. Продаден
Ап.406A студио 40.57 кв.м. Свободен
Ап.407A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.408A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.409A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.410A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.411A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.412A едностаен 51.94 кв.м. Свободен
Ап.413A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.414A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.415A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.416A едностаен 59.41 кв.м. Продаден

Ап.501A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.502A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.503A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.504A студио 40.57 кв.м. Продаден
Ап.505A студио 38.82 кв.м. Продаден
Ап.506A студио 40.57 кв.м. Продаден
Ап.507A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.508A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.509A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.510A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.511A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.512A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.513A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.514A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.515A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.516A едностаен 59.41 кв.м. Продаден

Ап.601A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.602A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.603A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.604A студио 40.57 кв.м. Продаден
Ап.605A студио 38.82 кв.м. Продаден
Ап.606A студио 40.57 кв.м. Продаден
Ап.607A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.608A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.609A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.610A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.611A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.612A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.613A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.614A едностаен 57.87 кв.м. Продаден
Ап.615A едностаен 51.94 кв.м. Продаден
Ап.616A едностаен 59.41 кв.м. Продаден

Ап.701A едностаен 58.02 кв.м. Продаден
Ап.702A двустаен 83.99 кв.м. Продаден
Ап.703A двустаен 95.14 кв.м. Продаден
Ап.704A двустаен7 87.21 кв.м. Продаден
Ап.705A двустаен 95.06 кв.м. Продаден
Ап.706A едностаен 62.85 кв.м. Продаден

Интерактивна карта

ПРОМО