Emperium Сграда B

Emperium Сграда B

Свети Влас

Описание

Дата на завършване декември 2024.

Галерия

Етажи

Ап.101B едностаен 53.88 кв.м. Свободен
Ап.102B едностаен 46.55 кв.м. Свободен
Ап.103B едностаен 52.37 кв.м. Продаден
Ап.104B едностаен 52.37 кв.м. Продаден
Ап.105B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.106B едностаен 46.55 кв.м. Свободен
Ап.107B едностаен 47.46 кв.м. Свободен

Ап.201B едностаен 58.28 кв.м. Продаден
Ап.202B едностаен 50.95 кв.м. Свободен
Ап.203B студио 39.83 кв.м. Продаден
Ап.204B студио 39.83 кв.м. Продаден
Ап.205B едностаен 50.95 кв.м. Свободен
Ап.206B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.207B студио 36.45 кв.м. Продаден
Ап.208B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.209B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.210B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.211B студио 35.37 кв.м. Продаден
Ап.212B студио 33.66 кв.м. Продаден
Ап.213B студио 35.37 кв.м. Продаден
Ап.214B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.215B едностаен 46.55 кв.м. Продаден
Ап.216B едностаен 46.55 кв.м. Продаден

Ап.301B едностаен 58.28 кв.м. Продаден
Ап.302B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.303B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.304B едностаен 56.77 кв.м. Свободен
Ап.305B едностаен 50.95 кв.м. Свободен
Ап.306B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.307B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.308B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.309B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.310B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.311B студио 44.34 кв.м. Продаден
Ап.312B студио 43.57 кв.м. Продаден
Ап.313B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.314B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.315B едностаен 50.95 кв.м. Продаден

Ап.401B едностаен 58.28 кв.м. Продаден
Ап.402B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.403B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.404B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.405B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.406B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.407B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.408B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.409B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.410B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.411B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.412B студио 38.06 кв.м. Продаден
Ап.413B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.414B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.415B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.416B едностаен 50.95 кв.м. Продаден

Ап.501B едностаен 58.28 кв.м. Продаден
Ап.502B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.503B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.504B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.505B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.506B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.507B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.508B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.509B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
АП.510B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.511B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.512B студио 38.06 кв.м. Продаден
Ап.513B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.514B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.515B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.516B едностаен 50.95 кв.м. Продаден

Ап.601B едностаен 58.28 кв.м. Продаден
Ап.602B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.603B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.604B едностаен 56.77 кв.м. Продаден
Ап.605B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.606B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.607B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.608B студио 50.95 кв.м. Продаден
Ап.609B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.610B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.611B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.612B студио 38.06 кв.м. Продаден
Ап.613B студио 39.78 кв.м. Продаден
Ап.614B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.615B едностаен 50.95 кв.м. Продаден
Ап.616B едностаен 50.95 кв.м. Продаден

Ап.701B едностаен 61.65 кв.м. Продаден
Ап.702B двустаен 93.26 кв.м. Продаден
Ап.703B двустаен 85.56 кв.м. Продаден
Ап.704B двустаен 93.33 кв.м. Продаден
Ап.705B двустаен 82.39 кв.м. Продаден
Ап.706B едностаен 56.92 кв.м. Продаден

Интерактивна карта

ПРОМО